پروژه‌های مربوط به وب

طراحی وبسایت سرویس ورزشی آنلاین هیروفیت

در این پروژه وبسایتی کارآمد را در سریع‌ترین زمان و حداقل هزینه ممکن برای استارتاپی ورزشی طراحی کردیم. علاوه بر طراحی سایت؛ CGC همواره با مشاوره و دادن ایده‌هایی جدید سعی در بهبود فعالیت این استارتاپ جوان و آینده دار داشته است.

رضا قدیری وب
طراحی وبسایت جامعه گیک‌های کامپیوتر

در این پروژه یک سیستم مدیریت محتوای کاملا اختصاصی برای استفاده جامعه گیک‌های کامپیوتر با فریمورک پایتونی جنگو نوشته شده و سایتی که می‌بینید ما حصل این پروژه است.

رضا قدیری وب