ماشین لرنینگ

مطالب و مقالات مرتبط با Machine Learning در این دسته‌ بندی قرار دارند.

            
              یادگیری تقویتی
یادگیری تقویتی چیست؟

در این مطلب از جامعه‌ی گیک‌های کامپیوتر به یکی از روش های یادگیری ماشین (Machine Learning) به‌نام یادگیری تقویتی (Reinforcement Learning) نگاهی می‌اندازیم.

چهارشنبه, 26 شهریور 1399 ماشین لرنینگ