معرفی نرم افزار

دنیای آزاد پر است از نرم افزارهای جذاب و کاربردی. در این دسته بندی می‌توانید معرفی و دسته بندی نرم افزارهای آزاد را ببینید و دنیای نرم افزار آزاد بیشتر آشنا شوید.