تکنولوژی‌‌های مربوطه

مطالب و مقالات مرتبط با تکنولوژی‌های مبتنی بر هوش مصنوعی در این دسته بندی قرار دارند.

            
              ماشین خودران
ماشین‌های خودران

در این مطلب از جامعه‌ی گیک‌های کامپیوتر به ماشین‌های خودران می‌پردازیم و نحوه‌ی عملکرد آن‌ها را بررسی می‌کنیم.

شنبه, 12 مهر 1399 تکنولوژی‌‌های مربوطه

            
              سیستمهای پیشنهاد دهنده
سیستم‌های توصیه‌گر

در این مطلب از جامعه‌ی گیک‌های کامپیوتر به معرفی یکی از دسته‌های مهم الگوریتمهای ماشین‌ لرنینگ به‌نام سیستم‌های توصیه‌گر می‌پردازیم.

سه‌شنبه, 22 مهر 1399 تکنولوژی‌‌های مربوطه