جامعه گیک‌های کامپیوتر

جامعه گیک‌های کامپیوتر (به اختصار CGC) در زمستان 1398 با همکاری جمعی دانشجویی شروع به کار کرد و اولین جلسه رسمی این جامعه در تاریخ 22 اسفند ماه 98 برگزار شد.

این جامعه‌ یک جامعه مستقل و آزاد است که توسط اعضا اداره می‌شود. عضویت در این جامعه محدودیتی ندارد و هرکس می‌تواند عضوی از این جامعه باشد. ارزش هر فرد در این جامعه به اندازه سایرین است و این گروه به صورت کاربر محور اداره می‌شود. عمده فعالیت‌ها در CGC به صورت داوطلبانه انجام می‌شود.

فعالیت‌های این گروه از کاربران،در حوزه علوم کامپیوتر و تکنولوژی‌های جدید انجام می‌شود. فعالیت‌های این جامعه اساسا بر پایه همکاری و مشارکت و برگزاری جلسات گروهی معنا می‌شود.

رسانه مستقل

در مرداد ماه 1399 و بعد از گذشت چند ماه از آغاز فعالیت CGC هسته اصلی کاربران جامعه تصمیم بر شروع فاز جدیدی از فعالیت و تشکیل یک رسانه مستقل و آزاد گرفته و بخشی جدید بر جامعه گیک‌های کاربران افزودند.

هیئت مدیره تشکیل شده از موسسین و بخشی از فعال ترین افراد جامعه است . در CGC سلسله مراتب با توجه به سابقه ، فعالیت و محتواهای تولیدی هر عضو در مجموعه مشخص میگردد. در اولین دوره اعضای هیئت مدیره با نظر هم-بنیان گذاران انتخاب شدند.

مستقل بودن CGC هم از این نگاه که فعالیت‌های این جمع به هیچ گروه یا ارگانی وابسته نیست و هم اینکه جامعه گیک‌های کامپیوتر وابسته به یک فرد نبوده و با گروهی از افراد معنا پیدا می‌کند صدق می‌کند